نتیجه انتخابات شورای شهر گناباد

نتیجه انتخابات شورای شهر گناباد

تعداد رای

نام و نام خانوادگی

8673

هادی محمد پور

8311

سید حسین پور هاشمی شهری

5548

محمد صابری نوقابی

5088

ابوالقاسم شفیعی

4800

ابوالقاسم کرامتی شهری

4473

هادی رفیع

4342

علیرضا طیبی نوقابی

4119

غلامرضا فرخ گیسور

3766

روح اله پور عابدین

3569

علیرضا موحد

3549

محسن جلودار

3408

سید محمد مهدوی

3363

علیرضا ودیعی نوقابی

3333

علیرضا خادمی

2834

اکبر نوریان

2708

جواد روحانی

2694

محمد جواد حاجی پور

2647

سید علی اصغر علوی شهری

2517

مهدی عاشوری

2413

سید محمد ناظمی شهری

1540

ابوذر خواجه رضای شهری

1248

جواد رمضانی

/ 0 نظر / 13 بازدید