پست های ارسال شده در آدر سال 1391

مسابقه

نهج الفصاحه:                                                                                                                                    1).....................حکمت را از دل دانشمندان می برد ؟ 1)طمع          2)ربا       3)ریا       4)بی حیایی 2)سخن نیکو ..........................است؟ 1)ایمان       2)صدقه      3)زکات    4)خوبی 3)زن دو پرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید