# پیام

نتیجه انتخابات شورای شهر گناباد

نتیجه انتخابات شورای شهر گناباد تعداد رای نام و نام خانوادگی 8673 هادی محمد پور 8311 سید حسین پور هاشمی شهری 5548 محمد صابری نوقابی 5088 ابوالقاسم شفیعی 4800 ابوالقاسم کرامتی شهری 4473 هادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید