آثار دعای فرجروایت های مختلفی به بیان آثار، فوائد و ویژگی هایی که بر دعا کردن  برای تعجیل فرج مترتب است، پرداخته است که به پاره ای از آن (که شامل نود مورد می باشد) اشاره میکنیم:

.   فرمایش حضرت ولی عصر  #: بسیار دعا کنید برای  تعجیل فر ج که فر ج شما در آن است.                                       

2. این دعا سبب زیاد شدن نعمت هاست .

 

3.     اظهار محبت قلبی است.

 

4.      نشانه انتظار است.

 

5.      زنده کردن امر ائمه اطهار #  است.

 

6.      مایهء ناراحتی شیطان لعین است.

 

7.عامل نجات یافتن از فتنه های آخر الز مان

 

/ 0 نظر / 8 بازدید